logo
  • Velkommen til Ida Tetzlaffs hjemmeside
    Hej og velkommen til min hjemmeside, her kan du læse om mig og se hvad jeg render og laver til hverdag, og ikke mindst hvad jeg har arbejdet med.

Psykolog og arbejdsmiljøkonsulent

Jeg er uddannet cand.psych. og har en bred faglig viden, bl.a. inden for psykisk arbejdsmiljø, herunder stress, mobning, forebyggelse af vold og trusler, sparring med ledere, forandringsprocesser og konflikthåndtering.

Mit nuværende arbejde er i HR Afdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor jeg primært beskæftiger mig med medarbejdernes/leder-nes trivsel – både på individuelt, gruppe- og organisationsniveau. Derudover er undervisning, faciliteringsopgaver, sparring og supervision en stor del af min hverdag.

Nuværende er jeg i en tidsbegrænset stilling og ønsker at søge videre mod samme arbejdsfelt. Endvidere søger jeg målrettet mod den udviklingsorienterede arbejds- og organisationspsykologiske verden for fortsat at arbejde med forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø.